Публічне управління: термінологічний словник

Державно-управлінські нововведення

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ НОВОВВЕДЕННЯ - масштабні наслідки якісних змін (здійснених у рамках державно-управлінських реформ) у складових системи органів публічної влади, їх взаємозв’язках, громадянському суспільстві, його взаєминах із зазначеною системою в процесі формування та реалізації державної і місцевої політики.

© Попов С.А.