Публічне управління: термінологічний словник

Державні інформаційні ресурси

ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ - інтегрований комплекс інформаційних ресурсів, представлених як банки даних, створення і використання яких входить до компетенції органів публічного управління. Державні інформаційні ресурси поділяються на основні, відомчі і територіальні.

© Запорожець Т.В.