Публічне управління: термінологічний словник

Державна антикорупційна політика

ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА - сукупність форм, методів, принципів та інструментів, за допомогою яких держава запобігає діяльності суб’єктів господарювання та інших осіб на ринку корупційних послуг із метою створення належних умов для функціонування національної економіки.

© Дяченко С.А.