Пропедевтична педіатрія
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.

Пропедевтична педіатрія

Навчальний посібник. - К., 1999. - 578 c.

У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-­фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Описані закономірності і сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей,їх оцінка і семіотика порушень. Розглянуті основні принципи і тактика раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. Детально описані особливості і методи клінічного обстеження різних органів та систем у дітей, загальна і спеціальна семіотика найбільш поширених захворювань дитячого віку.

Підручник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Розділ 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину
Розділ 2. Історія розвитку педіатрії
Розділ 3. Принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям29 
Розділ 4. Періоди дитячого віку40 
Розділ 5. Фізичний розвиток дітей, його оцінка та семіотика порушень50 
5.1. Закономірності та сучасні тенденції фізичного розвитку дітей різного віку50 
5.2 Техніка антропометричних вимірювань у дітей64 
5.3. Методика оцінки фізичного розвитку дітей67 
5.4. Особливості оцінки фізичного розвитку новонароджених74 
5.5. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей81 
5.6. Біологічна акселерація розвитку дітей86 
Розділ 6. Основні показники психічного розвитку і його оцінка у дітей різних вікових груп91 
6.1. Нервово-психічний розвиток дітей91 
6.2. Оцінка психічного розвитку дітей106 
Розділ 7. Особливості фізіології дітей в періоді новонародженості116 
7.1. Догляд за новонародженим125 
Розділ 8. Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем у дітей та їх клінічне значення130 
8.1. Нервова система130 
8.2. Шкіра і жирова підшкірна клітковина136 
8.3. Кісткова система139 
8.4. М’язова система144 
8.5. Серцево-судинна система145 
8.6. Система дихання162 
8.7. Сечова система170 
8.8. Система крові179 
8.9. Система травлення189 
8.10. Імунна система192 
8.11. Ендокринна система197 
Розділ 9. Особливості обміну речовин у дітей205 
9.1. Енергетичний обмін207 
9.2. Білковий обмін210 
9.3. Жировий обмін225 
9.4. Обмін вуглеводів234 
9.5. Водно-сольовий обмін244 
9.6. Вітаміни254 
9.7. Особливості кислотно-лужного стану у дітей265 
Розділ 10. Методика клінічного обстеження дітей та семіотика ураження органів і систем 267 
10.1. Особливості збирання анамнезу у дітей269 
10.2. Методи об’єктивного клінічного обстеження дітей271 
10.3. Оцінка загального стану хворих дітей288 
10.4. Методика обстеження органів та систем організму у дітей293 
10.4.1. Шкіра і підшкірна клітковина293 
10.4.2. Кісткова система309 
10.4.3. М’язова система323 
10.4.4. Органи дихання329 
10.4.5. Серцево-судинна система358 
10.4.6. Органи травлення387 
10.4.7. Нервова система405 
10.4.8. Органи сечової системи421 
10.4.9. Система крові428 
10.4.10. Ендокринна система440 
Розділ 11. Вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку448 
11.1. Значення основних харчових інгредієнтів для дитячого організму 448 
11.2. Природне вигодовування та його значення для здоров’я дитини і матері452 
11.3. Кількісний та якісний склад жіночого молока455 
11.4. Імунобіологічна роль жіночого молока472 
11.5. Дієта вагітної жінки і матері-годувальниці475 
11.6. Режим і техніка природного вигодовування476 
11.7. Протипоказання і утруднення при грудному вигодовуванні482 
11.8. Методи розрахунку добової кількості їжі486 
11.9. Підгодовування і корекція харчування дитини під час природного вигодовування488 
11.10. Відняття дитини від груді496 
11.11. Штучне вигодовування497 
11.12. Змішане вигодовування518 
11.13. Особливості вигодовування недоношених522 
11.14. Харчування дітей від 1 до 3 років529