Захист у господарській справі
Зейкан Я.П.

Захист у господарській справі

Навчальний посібник. - К. : КНТ , 2010. - 536 c.

У виданні відображені ключові проблеми участі у господарських спорах. Зна­чна увага приділена питанням розмежування справ між судами різної юрисдик­ції, розробці правової позиції у справі, підготовці до участі у судових засіданнях. У книзі висвітлено способи, засоби та прийоми, які використовують адвокати та юристи, здійснюючи представництво у господарському суді. Приділено увагу тактиці та стратегії ведення господарської справи. Вказано на особливості ад­вокатської техніки у господарських судах. Чималу увагу приділено методиці складання процесуальних (змагальних) документів, яка проілюстрована реаль­ними прикладами із судової практики.

Книга може стати в нагоді адвокатам, юрисконсультам, суддям, а також науковцям і студентам, усім, хто цікавиться питаннями представництва у госпо­дарських справах.

Передмова
Розділ І
Залагодження спорів через суд
Досудова підготовка справ10 
Особливості адвокатської техніки у господарському суді13 
Про верховенство права й межі розумності15 
Негласне проникнення до житла й інші обмеження прав людини - загроза для підприємців19 
Про допустимість доказів у кримінальному процесі30 
Розділ II40 
Проблемні питання процесуальних кодексів 40 
Проблемні питання цивільної юрисдикції40 
Проблемні питання адміністративної юрисдикції55 
Дещо про пенсійні спори в адміністративних судах66 
Питання юрисдикції в господарських судах75 
Питання підсудності справ господарським судам93 
Правові підстави представництва в суді97 
Про документи, що посвідчують повноваження на участь у судовому засіданні108 
Участь у справі прокурора114 
Розділ III. Методика розробки правової позиції у справі119 
Прийняття доручення119 
Попередні висновки щодо права на пред’явлення позову 120 
Про способи захисту124 
Про основні засади (принципи)130 
Про мету позову137 
Запобіжні заходи та забезпечення позову138 
Забезпечення позову157 
Підготовка адвокатом доказової бази164 
Про витребування доказів179 
Про способи одержання інформації186 
Одержання доказів у сучасних умовах189 
Об’єктивна істина чи змагальність?198 
Підготовка до судового розгляду201 
Проблема відносин «позивач - суд»202 
Проблема підстави і предмета позову203 
Проблема виявлення реальних обставин справи204 
Принцип концентрації процесу 206 
Доказування. Звільнення від доказування207 
Усні докази212 
Письмові докази216 
Речові докази219 
Експертиза221 
Особи, які беруть участь у справі234 
Треті особи243 
Розділ IV. Складання процесуальних документів249 
Засоби юридичної техніки249 
Складання позовної заяви253 
Вимоги до тексту позовної заяви259 
Підготовка заперечень проти позову (відзив на позовну заяву)273 
Дії сторони при пред’явленні зустрічного позову279 
Засідання суду281 
Розділ V288 
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку288 
Перегляд судових рішень у касаційному порядку292 
Перегляд судових рішень Вищого господарського суду Верховним судом України295