Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст
Мельниченко Б.Б.

Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст

Монографія. - Львів, 2012. - 204 c.

Монографія присвячена комплексному історико-правовому аналізу демократичних змін у країнах Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ ст. На основі нормативного і фактологічного матеріалу розглянуто політико-правові перетворення в країнах Центрально-Східної Європи. Здійснено комплексний аналіз правових аспектів повної інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу, проаналізовано зміни у зовнішній політиці країн Центрально-Східної Європи в нових геополітичних умовах та правове закріплення цього процесу.

Монографія рекомендована для викладачів, науковців,  аспірантів, здобувачів, практичних працівників, студентів вищих навчальних закладів.

Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Джерела, історіографія та методологія дослідження
1.1. Джерельна база
1.2. Історіографія питання14 
1.3. Методологія дослідження22 
Розділ 2. Революційні процеси і демократичні перетворення у Центрально-Східній Європі. Зміни в праві31 
2.1. Внутрішні та зовнішні передумови демократизації в країнах світової системи соціалізму31 
2.2. Демонтаж соціалістичної держави і права48 
2.2.1. Суспільно-політичні перетворення Польщі у 1989 р. та їх правові наслідки48 
2.2.2. «Оксамитова революція» у Чехословаччині та демократизація інститутів права62 
2.3. Реформа цивільного і господарського законодавства87 
2.3.1. Зміни в цивільному і господарському праві Польщі87 
2.3.2. Зміни в цивільному та господарському праві ЧСФР93 
2.4. Зміни у кримінальному праві109 
2.4.1. Реформа кримінального законодавства Польщі109 
2.4.2. Реформа кримінального законодавства ЧСФР116 
Розділ 3. Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу123 
3.1. Посткомуністичні конституції країн Центрально-Східної Європи як передумова євроінтеграції 123 
3.2. Зміни у зовнішній політиці країн Центрально-Східної Європи. Міжнародно-правове закріплення нових політичних реалій155 
Висновки173