Судові та правоохоронні органи
Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Ю. С., Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю., Годяк А. І., Бліхар М. М.

Судові та правоохоронні органи

Навчальний посібник. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 388 c.

У навчальному посібнику розкрито будову органів судової влади, їх систему і тих органів держави, які займаються правоохоронною діяльністю, принципи їх організації, завдання і мета діяльності, історія їх становлення та розвитку; координацію діяльності правоохоронних органів та взаємодію між ними та іншими державними органами та недержавними організаціями.

Навчальний посібник може стати корисним не лише для студентів, викладачів, а й для працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів. Полегшить вивчення інших навчальних дисциплін правничого спрямування і сприятиме професійному формуванню правової свідомості та правової культури, національної ідеології, поваги до Конституції України, держави та її законів.

Передмова
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА КУРСУ «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ»
1.1 Предмет і метод дисципліни «Судові та правоохоронні органи» та її значення для вивчення інших юридичних дисциплін
1.2 Структура дисципліни «Судові та правоохоронні органи». Законодавчі джерела дисципліни13 
1.3. Загальна характеристика правоохоронного органу та правоохоронної діяльності держави17 
1.3.1 Поняття правоохоронного органу17 
1.3.2 Поняття правоохоронної діяльності20 
1.4. Судова влада - одна з галузей державної влади25 
1.5. Правосуддя, його ознаки та принципи27 
РОЗДІЛ 2. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ36 
2.1 Поняття судів загальної юрисдикції. Принципи їх побудови36 
2.2 Поняття підвідомчості та підсудності у судовій системі. Поняття «судової ланки» та «судової інстанції»40 
2.3 Місцевий суд як основна ланка системи судів загальної юрисдикції. Склад та повноваження місцевих судів41 
2.4 Апеляційні суди України. Порядок їх формування, склад, повноваження та структура45 
2.5 Вищі спеціалізовані суди України. Їх види, порядок формування, структура та повноваження48 
2.6 Верховний Суд України - найвищий судовий орган України54 
РОЗДІЛ 3. СТАТУС СУДДІВ В УКРАЇНІ62 
3.1 Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів62 
3.2 Порядок призначення суддів і підстави звільнення їх з посади67 
3.3 Народні засідателі і присяжні як суб’єкти здійснення правосуддя, особливості їх діяльності76 
РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ84 
4.1 Місце та завдання Конституційного Суду України у системі судових органів, принципи його діяльності84 
4.2 Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України87 
4.3 Повноваження Конституційного Суду України. Форми та суб’єкти звернення до суду93 
4.4 Організаційна структура та форми діяльності Конституційного суду України99 
РОЗДІЛ 5. ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ106 
5.1 Статус, склад та повноваження Вищої ради юстиції106 
5.2 Порядок добору та призначення членів Вищої Ради юстиції. Вимоги до її членів108 
5.3 Організація роботи та структура Вищої ради юстиції117 
5.4 Участь Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу124 
5.5 Вирішення питань щодо порушення вимог законодавства про несумісність128 
5.6 Порядок розгляду скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів130 
РОЗДІЛ 6. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ134 
6.1 Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні134 
6.2 Характеристика функцій прокуратури139 
6.3 Організаційні основи системи прокуратури України151 
6.4 Статус прокурора. Порядок зайняття посади прокурора та звільнення прокурора159 
6.5 Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури166 
6.6 Прокурорське самоврядування170 
РОЗДІЛ 7. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ176 
7.1 Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів176 
7.2 Система органів внутрішніх справ188 
7.3 Національна поліція України198 
7.4 Державна служба надзвичайних ситуацій України207 
7.5 Державна міграційна служба України223 
7.6 Національна гвардія України234 
7.7 Державна прикордонна служба України250 
РОЗДІЛ 8. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ271 
8.1 Загальне поняття про адвокатуру та її завдання. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури271 
8.2 Правове становище адвоката. Види та гарантії адвокатської діяльності276 
8.3 Договір про надання правової допомоги291 
8.4 Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Дисциплінарна відповідальність адвоката294 
8.5 Адвокатське самоврядування299 
РОЗДІЛ 9. НОТАРІАТ УКРАЇНИ304 
9.1 Поняття нотаріату, його завдання, основні принципи діяльності304 
9.2 Правовий статус нотаріуса310 
9.3 Порядок отримання та анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю315 
9.4 Організація роботи в нотаріальних органах318 
9.5 Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб328 
РОЗДІЛ 10. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ335 
10.1 Система органів юстиції України, їх завдання і повноваження335 
10.2 Міністерство юстиції України як правоохоронний орган, його склад, завдання, і повноваження338 
10.3 Територіальні органи Міністерства юстиції України, їх склад, структура, завдання, та повноваження351 
10.4 Система органів, діяльність яких спрямовується та координується Міністром юстиції України361 
10.4.1 Державна архівна служба України (Укрдержархів) 367 
10.4.2 Державна пенітенціарна служба України368