Державне управління. Том 2
Ковбасюк Ю.В.

Державне управління. Том 2

Навчальний посібник. - К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. - 324 c.

Другий том підручника поєднує дискурс стосовно сучасних теорій публічного управлін­ня, державно-управлінської практики провідних країн сучасного світу та потреб Української держави в модернізації державного управління на основі аналізу світових тенденцій його роз­витку, узагальнення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду управлінської діяльності. Значна увага приділяється технологічному вдосконаленню державного управління, електронній модернізації та впровадженню в нього менеджменту.

Для державних службовців, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.

ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА ІІІ. Модернізація державного управління
РОЗДІЛ 12. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
12.1. Державне управління в контексті суспільних змін
12.2. Шляхи підвищення ефективності державного управління 15 
12.3. Гуманізація системи державного управління 19 
12.4. Негативні явища та патології в державному управлінні 24 
12.5. Корупція та протидія її проявам у державному управлінні 29 
12.6. Забезпечення відкритості в діяльності органів державної влади34 
12.7. Взаємодія держави та громадянського суспільства38 
12.8. Формування державно-приватного партнерства 48 
12.9. Вплив “третього сектору” на функціонування системи державного управління 52 
РОЗДІЛ 13. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ65 
13.1. Особливості розвитку державного управління в зарубіжних країнах65 
13.2. Державне управління в США 69 
13.3. Державне управління в Канаді 74 
13.4. Державне управління Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії 80 
13.5. Державне управління Федеративної Республіки Німеччини 84 
13.6. Державне управління Італійської Республіки 87 
13.7. Державне управління Республіки Франція 91 
13.8. Державне управління Республіки Польща 97 
13.9. Державне управління в Японії та успішних країнах Азії 104 
13.10. Державне управління в Російській Федерації 109 
РОЗДІЛ 14. СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ120 
14.1. Основи побудови нової моделі управління120 
14.2. Європейський Союз як лідер модернізації державного управління 124 
14.3. Методологія, моделі та методи державного управління в Європейському Союзі 129 
14.4. Нове публічне управління (New Public Management): доцільність його впровадження 134 
14.5. Інструменти New Public Management 138 
14.6. Запровадження New Public Management в Україні 145 
14.7. Концепція "належного врядування" (Good Governance)151 
14.8. Історико - культурні фактори впливу на державне управління в Україні156 
14.9. Особливості становлення української моделі державного управління 160 
РОЗДІЛ 15. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ171 
15.1. Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність171 
15.2. Технології прийняття управлінських рішень у державному управлінні 173 
15.3. Контролінг у державному управлінні 179 
15.4. Управління ризиками 182 
15.5. Управління якістю продукції в державі 187 
15.6. Консалтинг у державному управлінні 192 
15.7. Моніторинг як технологія державного управління 198 
РОЗДІЛ 16. ЕЛЕКТРОННА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ219 
16.1. Концептуально-правові засади електронного урядування в Україні219 
16.2. Державна політика у сфері електронного врядування223 
16.3. Технології е-управління на регіональному та місцевому рівнях 225 
16.4. Електронний документообіг та захист інформації 233 
16.5. Надання адміністративних послуг в умовах електронного урядування241 
16.6. Електронна демократія та соціальні мережі 250 
РОЗДІЛ 17. УПРОВАДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ263 
17.1. Технології менеджменту в державному управлінні263 
17.2. Інструменти адміністрування 272 
17.3. Антикризове управління 276 
17.4. Інноваційний менеджмент 281 
17.5. Муніципальний менеджмент 286 
17.6. Тенденції розвитку кадрового менеджменту в органах державної влади 288 
17.7. Менеджмент людського капіталу 292 
17.8. Програмно-цільові інструменти реалізації підходів менеджменту в публічному управлінні 299 
17.9. Оцінювання ефективності державного управління 308