Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади
Демкова М. С., Коба С. С., Лавриненко І. О., Український Д. Я.

Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади

Навчальний посібник. - К.: Конус-Ю, 2007. - 260 c.

Ця книга присвячена дослідженню інституту відшкодування у позасудовому порядку шкоди, завданої діями чи бездіяльністю держави, її органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. У книзі про­аналізовано чинне українське законодавство в сфері відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією, викладено та проаналізовано основні моделі відшкоду­вання такої шкоди в позасудовому порядку, описано іноземний досвід у цій сфері правовідносин. Результатом дослідження є пропозиції щодо реформування профіль­ного законодавства в Україні. У додатках містяться переклади витягів із галузевого іноземного законодавства, судової практики інших країн, профільні рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи.

Книга буде цікавою для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавить­ся проблемами інституту відшкодування шкоди.

Вступ
Розділ 1. Поняття шкоди, завданої державою або органами влади
Держава як суб’єкт правовідносин у сфері заподіяння шкоди
Відповідальність позитивна та ретроспективна
Публічно-правова та приватно-правова відповідальність
Відповідальність держави та органів влади
Підстави та межі відшкодування шкоди11 
Відшкодування шкоди, завданої при реалізації дискреційних повноважень14 
Розділ 2. Процедура відшкодування16 
Основні проблеми у сфері відшкодування шкоди, завданої державою або органами влади16 
Невизначеність порядку відшкодування17 
Адміністративна процедура відшкодування19 
Розділ 3. Сучасний стан правового регулювання відшкодування шкоди, завданої державою або органами влади21 
Фінансове законодавство21 
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду22 
Відшкодування шкоди жертвам злочинів32 
Примусове позбавлення права власності33 
Зобов’язання держави, що виникли внаслідок дії непереборної сили або надзвичайних ситуацій34 
Розділ 4. Досвід зарубіжних країн та міжнародні стандарти в сфері відповідальності суб’єктів публічно-правових відносин36 
Розділ 5. Можливі напрямки реформування інституту відшкодування шкоди, завданої державою або органами влади53 
Створення ефективних механізмів відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої індивідуальними актами органів влади, їх посадових та службових осіб53 
Створення ефективних механізмів відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої підзаконними нормативно-правовими актами органів влади53 
Встановлення єдиної процедури розгляду заяви про відшкодування шкоди54 
Запровадження єдиного механізму виплати відшкодування шкоди56 
Запровадження механізмів регресу58 
Усунення вибіркового фінансування58 
Статті зарубіжних експертів59 
Ганс-Герман Лохан. Основні питання відповідальності держави за заподіяну владними діями шкоду (ФРН)59 
Бернар Пінєроль. Відповідальність адміністрації (Французька Республіка)64 
Лілія Кухарська. Огляд законодавства Польщі з питань відшкодування шкоди, завданої у зв’язку із здійсненням публічної влади78