Міграційне право України
Гусаров С.М.

Міграційне право України

Навчальний посібник. - Харків : Дім реклами, 2016. - 296 c.

У підручнику розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб'єктів міграційного права, пра­вовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність у міграційній сфері, а також основи міграційного права зарубіжних країн.

Для викладачів, студентів, курсантів, аспірантів та докторантів вищих юридичних на­вчальних закладів, науковців та практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами міграційного права.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Міграційне право — підгалузь адміністративного права України
Глава 1. Міграційне право та його місце в правовій системі України
1. Становлення та розвиток міграційного права в Україні
2. Поняття, предмет міграційного права та його завдання11 
3. Принципи та функції міграційного права 15 
4. Система міграційного права21 
5. Джерела міграційного права24 
Глава 2. Міграція як правове явище 30 
1. Поняття міграції та її види30 
2. Міжнародна міграція 37 
3. Трудова міграція 42 
Глава 3. Міграційно-правові відносини56 
1. Поняття, ознаки та структура міграційно-правових відносин 56 
2. Види міграційно-правових відносин59 
Розділ 2. Суб’єкти міграційного права 62 
Глава 4. Поняття суб`єктів міграційного права та їх правовий статус62 
1. Поняття та види суб`єктів міграційного права 62 
2. Поняття та структура правового статусу суб’єктів міграційного права64 
Глава 5. Громадянство та його значення у сфері міграції України 71 
1. Поняття і зміст громадянства71 
2. Підстави та форми набуття громадянства України74 
3. Підстави припинення громадянства України 82 
4. Іноземці та особи без громадянства, їх права та свободи85 
Глава 6. Статус біженців в Україні та у міжнародному праві 89 
1. Поняття «біженець» та визначення його прав у міжнародному законодавстві89 
2. Особи, що потребують додаткового або тимчасового захисту 97 
3. Набуття статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні102 
4. Втрата і позбавлення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні108 
Глава 7. Правовий статус Державної міграційної служби України 113 
1. Нормативно-правове регулювання діяльності Державної міграційної служби України113 
2. Принципи діяльності, завдання та функції Державної міграційної служби України117 
3. Повноваження Державної міграційної служби України 125 
4. Взаємодія Державної міграційної служби України з іншими владними суб`єктами з питань міграції 130 
Розділ 3. Правовий режим міграції в Україні 139 
Глава 8. Правила в’їзду в Україну, виїзду за її межі та пересування по території України139 
1. Документи, що посвідчують особу та дають їй право на перетин державного кордону України139 
2. Загальна характеристика віз, їх категорії та види148 
3. Підстави та порядок в’їзду на територію України та виїзду за її межі155 
4. Порядок пересування іноземців та осіб без громадянства по території України та вибору ними місця проживання165 
5. Підстави та порядок вислання іноземця та особи без громадянства за межі України 168 
Глава 9. Нелегальна міграція: поняття, ознаки, протидія 173 
1. Нелегальна міграція: поняття та вплив на громадський порядок і громадську безпеку173 
2. Торгівля людьми як прояв нелегальної міграції 184 
3. Причини нелегальної міграції 193 
4. Заходи протидії нелегальній міграції 198 
Глава 10. Видача (екстрадиція) фізичних осіб206 
1. Поняття і порядок екстрадиції особи, яка вчинила правопорушення206 
2. Спрощений порядок видачі фізичної особи218 
Розділ 4. Юридична відповідальність у міграційній сфері 222 
Глава 11. Адміністративна відповідальність за порушення міграційного законодавства222 
1. Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства222 
2. Адміністративне правопорушення в міграційній сфері, його ознаки та склад225 
3. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення за проступки у сфері міграції236 
Глава 12. Інші види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері міграції243 
1. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері міграції243 
2. Юридична відповідальність посадових осіб Державної міграційної служби України244 
Розділ 5. Міграційне право зарубіжних країн 249 
Глава 13. Регулювання міграційно-правових відносин в окремих країнах249 
1. Міграційне законодавство Російської Федерації249 
2. Правове регулювання міграційних процесів у США255 
3. Законодавство в імміграційній сфері Канади 257 
4. Міграційне законодавство Австралії 261 
5. Міграційне законодавство Європейського Союзу. Діяльність Ради Європи264 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ268 
Термінологічний словник279