Публічне управління: термінологічний словник
Куйбіда В.С., Білинська М.М., Петроє О.М.

Публічне управління: термінологічний словник

Навчальний посібник. - Київ: НАДУ, 2018. - 224 c.

Термінологічний словник “Публічне управління” є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система публічного управління – приблизно 1000 термінів що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління.
Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, кого цікавлять процеси публічного управління й адміністрування.

До читача 
ВСТУП 
Аболіціонізм 
Автономія ЗВО 
Автономія законодавча 
Автономія політична 
АGILE-підхід у публічному управління 
Агітація 
Адаптація публічних службовців 
Адвокасі на локальному рівні  
Адвокація 
Адміністративна діяльність 
Адміністративна етика в системі публічного управління  
Адміністративна обумовленість  
Адміністративна посада 
Адміністративна правотворчість 
Адміністративна процедура  
Адміністративна структура 
Адміністративне рішення  
Адміністративний аудит  
Адміністрування 
Аксіологія публічного управління 
Акт застосування права 
Акт регуляторний  
Акт тлумачення права 
Активність політична 
Актор публічної політики  
Аналіз політики 
Аналіз публічної політики 
Аналіз рішень  
Аналітика політична  
Аналітична діяльність у публічному управлінні 
Аналітичне оцінювання політики 
Анексія 
Антидискримінаційний план 
Антикорупційна експертиза 
Антикорупційна політика  
Антикорупційні програми 
Антикризовий моніторинг в адміністративно-територіальному утворенні (АТУ) 
Апарат публічного управління  
Апарат публічної влади  
Архітектура електронного урядування (е-урядування) (E-Govemment Architecture) 
Асоціації органів місцевого самоврядування 
Аудит ефективності  
Аудит персоналу в системі публічної служби  
Аутсорсинг  
Багаторівнева політика 
Багаторівневе публічне управління  
Багаторівневе управління 
Баланс влади 
Бездія влади 
Безпека духовна  
Бенчмаркінг у системі публічної служби  
Бікамералізм 
Більшість парламентська у Верховній Раді України 
Благодійна організація 
Блокчейн 
Боргова політика держави 
Брендинг територій 
Бюджет об’єднаної територіальної громади  
Бюджет участі  
Бюджетування  
Вакантна посада державної служби 
Великі дані (Big Data) 
Вертикальна політика 
Верховенство права 
Вестфальська модель державного суверенітету  
Взаємодія 
Взаємодія в публічному управлінні 
Виборчий процес  
Види публічної служби  
Визначення альтернатив політики 
Вищий корпус державної служби 
Відбір кадрів на державну службу  
Відкрита кадрова політика в публічному управлінні  
Відкрите урядування  
Відкритий уряд  
Відкритий формат даних  
Відкриті дані (Open Data) 
Відкриті публічні дані (Open Public Data)  
Відносини суб’єкт-суб’єктні  
Відповідальність органу публічної влади  
Відповідальність у публічному управлінні  
Влада  
Влада експертна  
Влада еталонна (влада прикладу, харизматична влада) 
Влада законна (традиційна)  
Влада примусу  
Внутрішньо переміщені особи (ВПО)  
Воєнна політика України 
Воєнний стан  
Воєнно-політичний виклик 
Волонтерська діяльність 
Вступ на державну службу 
Галузі публічного права 
Гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні 
Гендерна культура  
Гендерне бюджетування 
Гендерне оцінювання впливу  
Гендерне спрямування  
Гендерно-орієнтований бюджет 
Гендероване суспільство 
Генеральний план населеного пункту 
Геоекономічні атрибути 
Гібридна війна 
Глобалізація воєнна  
Глобалізм  
Глобалістика 
Глобальна безпека 
Глобальна соціокультурна інтеграція 
Глобальна стратегія Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки (a Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy) 
Глобальне врядування  
Глобофобія  
Горизонтальна політика 
Госпітальний округ 
Громадська антикорупційна експертиза 
Громадська участь 
Громадський бюджет (бюджет для громадян)  
Громадський моніторинг якості публічних (муніципальних) послуг 
Громадський резерв 
Громадські рухи 
Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
Громадянська відповідальність  
Громадянське суспільство  
Громадянськість  
Група аналізу політики 
Government Relations (GR) (зв’язки з урядовими структурами, зв’язки з державою)  
GR на локальному рівні  
Дебати парламентські 
Делегування повноважень у системі публічної влади  
Демографічний прогноз 
Демократизація і бюрократизація суспільства в публічному управлінні 
Демократична культура 
Демократичне врядування 
Демократичне середовище 
Демократичний транзит (перехід) 
Демонстрація політична  
Депутатська діяльність 
Держава  
Державна антикорупційна політика  
Державна молодіжна політика 
Державна політика, що заснована на доказах (Evidence-Based Policy) 
Державна служба 
Державна цільова програма 
Державне підприємство 
Державне регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки  
Державне регулювання природних монополій  
Державне регулювання цін  
Державне управління 
Державне управління (як наука) 
Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій  
Державне управління освітою 
Державне управління охороною навколишнього середовища  
Державний PR  
Державний земельний кадастр 
Державний службовець 
Державних секретарів інститут 
Державні інформаційні ресурси 
Державні комунікації  
Державні цільові страхові фонди  
Державно-приватне партнерство 
Державно-управлінські нововведення 
Державно-церковні відносини 
Державно-цільові проекти і програми 
Дескриптивні повноваження  
Дефолт політичний  
Джерела публічного права  
Динаміка соціокультурного розвитку  
Динамічне політичне лідерство  
Директорат міністерства  
Дискредитація в політичній сфері  
Дискреційні повноваження  
Дискурс публічно-управлінський 
Дисциплінарних стягнень види 
Дифамація в публічній сфері  
Діалог політичний  
Ділова комунікація публічних службовців у системі публічного управління 
Діяч політичний (політик) 
Добір кадрів до публічної служби 
Добре врядування (Good Governance) 
Доброчесність 
Документообіг 
Достатня (громадівська) умова гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні 
Духовні цінності 
Екологізація міського розвитку 
Екологічна політика 
Економічна блокада 
Економічна війна 
Економічне врядування 
Економічне ембарго 
Економічний бойкот 
Економічний ризик 
Експерт політичний 
Електронна демократія (е-демократія) 
Електронне урядування (е-урядування) 
Еліта в публічному управлінні 
Елітологія 
Емоційна компетентність керівника 
Енергетична безпека 
Етатизм (дирижизм) 
Етика публічного службовця  
Етика публічного управління (етика публічної служби) 
Етична інфраструктура публічної служби 
Етичний кодекс публічного службовця 
Ефективне місцеве самоврядування 
Ефективність нормативно-правових актів 
Ефективність публічного управління  
Ефективність публічної політики  
Євроінтеграція 
Європейська стратегія розумного, сталого та інклюзивного зростання “Європа 2020” 
Європейський план для України  
Європейські стандарти публічного управління 
Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ)  
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення 
Забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг 
Загальна оцінна структура (ООС/CAF) 
Загальні збори громадян 
Загрози економічній безпеці 
Законодавець 
Закономірності публічного адміністрування  
Законотворець 
Запит депутатський 
Запит парламентський  
Засоби (знаряддя) державної політики 
Засоби інформатизації  
Захист суб’єктивних прав і законних інтересів 
Збалансована система показників у системі публічної служби 
Збалансованість процесів розвитку 
Зв’язаність держави правом 
Звернення депутатське 
Звільнення з державної служби 
Зворотне планування 
Здійсненність політики 
Здійснення політики 
Землеустрій 
Зовнішньоекономічна політика 
Ідентичність 
Ідеологія державна 
Ідеологія державотворення 
Ідеологія партійна 
Імпічмент 
Інвеститура 
Індекс податкоспроможності бюджету 
Індекс публічності місцевого самоврядування 
Індекс цифрової економіки та цифрового суспільства (DESI - Digital Economy and Society Index)  
Індикатори економічної безпеки 
Ініціатива законодавча  
Ініціатива населення у публічному управлінні 
Інклюзивна політика 
Інклюзивний місцевий розвиток 
Інкременталізм 
Інкрементальна політика 
Інноваційна діяльність органу публічної влади 
Інноваційна діяльність системи органів публічної влади 
Інноваційна інфраструктура 
Інноваційна компетентність публічних службовців 
Інноваційна культура 
Інноваційна модель розвитку 
Інноваційна система країни  
Інноваційний потенціал 
Інноваційний потенціал органу публічної влади 
Інноваційний процес органу публічної влади 
Інноваційний розвиток 
Інноваційний розвиток територіальної громади 
Інноваційні процеси  
Інноваційність у публічному адмініструванні 
Інноваційність проекту місцевого розвитку 
Інновація 
Інновація абсолютна (у сфері розвитку територіальних громад) 
Інновація відносна (у сфері розвитку територіальних громад) 
Інститут  
Інститут громадянства 
Інститут публічного аудиту 
Інститут публічного права 
Інститути громадянського суспільства 
Інститути публічної політики 
Інституційна (корпоративна) форма публічно-приватного партнерства 
Інституційна пам’ять у публічному управлінні 
Інституційна пастка 
Інституційні практики 
Інституційні проекти місцевого розвитку 
Інституційні ресурси публічного управління 
Інституційно-правове забезпечення в системі публічного управління 
Інституціоналізм 
Інституціональна матриця  
Інституціональне середовище 
Інституціональний розвиток 
Інституціональні засади публічного аудиту 
Інституція 
Інструмент “сканування горизонтів” у публічній політиці 
Інструментарій іміджелогії в публічному управлінні 
Інструменти публічного управління 
Інтернаціоналізація 
Інтегрований орган публічного управління  
Інформаційна атака 
Інформаційна війна  
Інформаційна культура публічного службовця 
Інформаційне напруження 
Інформаційна публічна політика  
Інформаційні процеси  
Інформаційно-аналітична діяльність 
Інформаційно-ресурсне забезпечення 
Інфраструктурний проект територіальної громади 
Істеблішмент 
Історична пам’ять  
Кадрова політика в системі публічної служби 
Кадрове планування в публічному управлінні 
Кадровий аудит  
Кадровий менеджмент 
Кадрові процеси 
Кар’єра 
Кар’єра публічного службовця 
Касетні проекти місцевого розвитку  
Категорії публічного адміністрування 
Квота політична 
Класифікація державно-управлінських нововведень 
Кластер  
Кластер муніципальний (міжмуніципальний) 
Кластерна політика  
Кластерорегіоналізація 
Клієнт-орієнтоване публічне управління 
Ключові показники результативності в системі публічної служби 
Комісія парламентська 
Комітет парламентський 
Компетентність  
Компетенції 
Компетенція органу публічної влади 
Компетенція суб’єкта публічного управління 
Комплексний механізм державно-управлінських нововведень 
Комплексність процесів розвитку 
Комунальний сектор економіки  
Комунікативна діяльність у публічному управлінні 
Комунікації в системі публічної служби 
Комунітарна служба 
Конкурентоспроможність територіальної громади 
Конкурентоспроможність території (села, селища, міста, району, регіону, держави, їх об’єднань)  
Конкуренція політична 
Консенсус політичний  
Консолідація демократії  
Конституційний лад 
Консультант 
Консультації з громадськістю 
Контролінг  
Контроль 
Контроль у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг 
Конфлікт інтересів 
Конфлікт інтересів на публічній службі 
Концепція “жорсткої сили” 
Концепція “м’якої сили” 
Концепція “ощадливого старту” (Lean Launchpad) 
Концепція публічного управління 
Кооптація 
Корпоративізм місцевого самоврядування в територіальних громадах 
Корпоративна культура територіальних громад 
Корпоративні права держави 
Корпоратизм територіальних громад  
Корупційне правопорушення 
Корупційний ризик 
Корупціогенний чинник 
Корупція 
Корупція політична 
Коучинг 
Краунфайдинг 
Криза адміністративно-територіального утворення (АТУ)  
Криза воєнно-політична 
Криза парламентська 
Криза урядова  
Кризова ситуація 
Критерії економічної безпеки 
Крос-секторіальна державна політика 
Культурна дипломатія 
Культурна політика 
Культурні індустрії 
Легальність 
Легітимація органів публічного управління  
Легітимація політична 
Легітимність 
Лідер  
Лідери думок у політичній сфері 
Лідерство в публічному адмініструванні  
Лідерство в системі публічної служби 
Лобізм на локальному рівні 
Лобістські технології 
Логіка мислення в публічному управлінні 
Логролінг 
Локальна нормотворчість 
Людські ресурси в системі публічної служби 
Макрорегіон 
Мандат 
Маніфестація політична 
Маркетинг політичний 
Медіаграмотність публічного службовця 
Медіація в місцевому самоврядуванні 
Менеджер 
Менеджмент державного адміністрування (адміністративний менеджмент) 
Менеджмент публічної політики 
Менторство 
Меншість парламентська  
Мережеве управління 
Меритократія 
Мета публічного управління 
Метаврядування (метаговернанас)  
Метаінформація про дані (метадані)  
Методи державного регулювання економіки 
Методи державного управління 
Методи публічного управління 
Методологія оцінювання в публічному управлінні 
Механізм антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні (АТУ) 
Механізм публічного управління системою забезпечення національної безпеки 
Механізм публічної влади 
Механізми забезпечення економічної безпеки 
Механізми забезпечення національної безпеки 
Механізми публічного адміністрування  
Механізми публічного управління  
Механізми публічної політики  
Механізми регулювання інвестиційної діяльності 
Мирні зібрання 
Міжнародна дорожня карта відкритих даних (International Open Data Roadmap) 
Міжнародна організація праці (МОП) 
Міжнародна хартія відкритих даних (Open Data Charter) 
Міжнародний трудовий кодекс 
Міднародні трудові стандарти 
Міжсекторальна взаємодія 
Міжсекторальні відносини 
Мікрорегіон 
Місія місцевого самоврядування 
Містообслуговуюча сфера  
Містоутворююча сфера  
Місцеве лідерство 
Місцевий економічний розвиток 
Мітинг політичний 
Мовнокультурна ідентифікація в публічному управлінні 
Моделі місцевого управління 
Моделі політичного процесу 
Моделі публічного адміністрування 
Моделі публічної служби  
Модель “9V” 
Модель дестабілізації економічної системи 
Модель дестабілізації політичної системи 
Модель досконалості EFQM 
Модель політики 
Модель проектної зрілості органу місцевого самоврядування (ОМС) 
Модель регіональної дезінтеграції держави 
Модель розвитку території  
Модель стандартних витрат 
Модернізація публічної служби  
Молодіжний парламент 
Монетарна політика (грошово-кредитна політика)  
Моніторинг наслідків виконання плану або програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 
Моніторинг соціально-економічного розвитку населених пунктів (територій)  
Моніторинг у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг 
Моральний кодекс юриста в Україні 
Моральність 
Морально-етичні засади адміністративної діяльності 
Мотивація персоналу в системі публічної служби 
М-тест (тест малого бізнесу, SME-Test)