Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти
Романовська Д.Д.

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти

Навчальний посібник. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 133 c.

У посібнику представлено теорії стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу. Розкрито особливості діагностики, профілактики та корекції травматичного та посттравматичного стресового розладів. Запропоновано широкий спектр практичних рекомендацій, які будуть ефективними в роботі шкільних психологів (соціальних педагогів) з педагогами, учнями, батьками та іншими особами, що постраждали у ситуації соціально-політичної кризи в країні з метою подолання стресу та запобігання віддалених ефектів та наслідків посттравматичних симптомів.

Матеріали посібника будуть у нагоді й вчителям та батькам, учні та діти яких зазнали психічних травм, перебувають у стані гострого (хронічного) стресу, внаслідок перебування на території конфлікту, або якщо вони стали свідками насильства (терору), або якщо вони переживають горе у зв’язку із втратою рідних, які були учасниками АТО в Україні.

ВСТУП
1. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД (ПТСР)
1.1. Стрес, травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад
1.2. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу19 
1.3. Характеристика посттравматичного стресового синдрому27 
1.4 Типологія ПТСР30 
1.5. Особливості ПТСР у дітей32 
1.6. Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми33 
1.7. Роль захисних механізмів психіки в подоланні стресу37 
2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ПТСР41 
2.1. Основні напрями реабілітації ПТСР41 
2.2. Психотерапія посттравматичного стресового розладу 42 
2.3. Консультування та психотерапія учасників військових дій45 
2.4. Модель психологічної реабілітації48 
2.5. Копінг-стратегії як основа стресостійкості49 
2.6. Протидія інформаційній війні50 
3. СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ У ШКОЛЯРІВ52 
3.1. Стрес у дітей та підлітків52 
3.2. Ознаки стресу чи ПТСР у дітей53 
3.3. Психологічна робота з дітьми в умовах травматичної кризи56 
3.4. Правила реагування батьків на ознаки стресу в дітей 60 
3.5. Індивідуальна та групова робота з дітьми-переселенцями62 
3.6. Групова робота з подолання страхів у дітей вимушених переселенців67 
3.7. Як повідомити про загибель рідної людини75 
3.7.1. Повідомлення про смерть дорослій людині75 
3.7.2. Особливості повідомлення про смерть дитині77 
4. ДІАГНОСТИКА СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ88 
4.1. Тест САН88 
4.2. Тест стресостійкості90 
4.3. Шкала реактивної та особистісної тривожності91 
4.4. Метод Холмса-Раге93 
4.5. Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк)95 
4.6. Тест «Уміння раціонально використовувати час»96 
4.7. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В.В. Бойко)97 
4.8. Тест нервово-психічної адаптації98 
4.9. Опитувальник «Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності»99 
5. МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ ЗАСОБІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИТУАЦІЯХ ПТСР101 
5.1. Методичні підходи до формування стресостійкості дітей101 
5.2. Тренінгові вправи, які можуть бути використані для профілактики стресу110 
5.3. Психолог – психологу та педагогічним працівникам113 
5.4. Методи захисту під час розгортання соціально-політичної надзвичайної ситуації114 
5.5. Поради щодо подолання стресу115 
5.6. Удома – після того, що сталося117 
5.7. 10 топ – технік звільнення від стресу119 
5.8. Методи самодопомоги121 
5.9. Поради для рідних і друзів людини, що страждає на ПТСР123 
5.10. Антистресова релаксація (рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я)124 
5.11. Способи релаксації за 10 хвилин130 
ЛІТЕРАТУРА131