загрузка...
Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти
Романовська Д.Д.
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації
Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ.
Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні
Шевчук С.
Соціологія девіантної поведінки
Мінц М.О.
Підприємництво та його організаційно-правові засади
Коваленко О. В.
Дозвілля в зарубіжних країнах
Петрова І.В.
Етика бізнесу
Статінова Н.П., Радченко С.Г.
Пропедевтична педіатрія
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.
Захист у господарській справі
Зейкан Я.П.
Концептуальні засади взаємодії політики й управління
Е.А.Афонін, Я.В.Бережний, О.Л.Валевський та ін.; за заг. ред. В.А.Ребкала
Художня культура. 11 клас
Назаренко Н.В., Ковальова І.О.
Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст
Мельниченко Б.Б.
Конституційне право України
Демків Р.Я.
Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ
Батюк О.В., Благута Р.І., Гумін О.М.,за заг. ред. Є.В. Пряхіна